• Ulusumuzun kültürüne, kimliğine ve mirasına saygıyı esas olarak, ulusal ve uluslar arası düzeyde bağımsız yapımızı muhafaza etmek…
  • Kalkınmanın temel taşı olan sanayinin gelişmesi için gerekli olan hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin her aşamasında girişimci ruhu hareke geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak… Çünkü, kalkınma çabaları ancak bir toplumda girişimcilik ruhunun gelişmesi sonucu girişimci sayısındaki artışla ivme kazanabilir.
  • Piyasa ekonomisinin uygulama alanı bulabilmesi için gayret göstermek…
amaclarimiz
  • Grup ruhunun oluşmasını sağlayarak, kişilerin üstünde kurumsal yapıların öne çıkmasını destekleyerek, köklü müesseselerin doğmasına katkıda bulunmak…
  • İşadamları arasındaki dayanışma ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan profesyonel bilgi alış verişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek…
  • İnsana yaraşan hak ve adalet üzere hareket etmek, birikim ve kabiliyetlerin eşit şartlarda yarışabilmesi için fırsat eşitliği anlayışının yerleşmesini sağlamak…
  • Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, üyeler arası iletişimi ve işbirliğini artırmak; teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak…
  • İş hayatının verimli noktalara ulaşmasını sağlamak amacıyla idealize ettiğimiz işadamı profilinin çoğaltılmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak…
  • İnsanımızın üretken ve yapıcı bir anlayışa sahip olabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve üretilen değer miktarını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak…
  • İstihdamın sosyal dengeler açısından son derece önemli olduğunu bilerek, istihdamı arttırıcı projeler üretmek üretilmesini sağlamak…