• Hükümetlerin ekonomi politikalarına yön vermek amacıyla ekonomik-politik teklifler hazırlamak… Bu vesile ile gündemdeki konularla ilgili olarak hazırlanan bu ekonomik ve politik teklifler ilgili ve yetkili makamlara sunulmaktadır.
  • Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacıyla bülten dergi gazete kitap ve broşür yayınlamak… Buna binaen belli periyotlarla bülten, dergi ve araştırma raporları hazırlanmaktadır.
  • Türkiye’nin yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tartışma platformları ve ekonomik projelerde etkin rol oynamak…
faaliyetlerimiz
  • Yurt içindeki ve dışındaki ekonomik ve politik gelişmelerden üyeleri haberdar etmek ve girişimcileri iş yaşamlarını ilgilendiren konularda yönlendirmek… Bu amaçla, TESİAD, üyelerinin yurtdışına açılmasını ve yabancı firmalarla ticari bağlantılar kurmalarını hedeflemekte, yurt dışına toplu iş gezileri düzenlemektedir. Ayrıca, rehber niteliğinde ticari gezilere çıkan üyelerimize verilmek üzere farklı ülkelere ait araştırma dosyaları hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu dosyalarda, hedef ülkelerle ilgili rapor ve istatistikler, önem arz eden gelişmeler, fırsatlar, talepler vb. bilgiler bulunmaktadır.
  • Üyelerimizin eğitim ve bilgilerini arttırmak amacıyla her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek; sergi ve fuarlar açmak… Bu bağlamda, 15 günde bir gerek kendi konferans salonlarımızda, gerekse değişik mekanlarda, siyasetçiler, bürokratlar, ekonomistler ve yabancı ülke temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı üyeler ve basına yönelik konferans ve paneller tertip edilir. TESİAD’ın bu toplantılarına önemli görevlerde bulunmuş siyasetçiler, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum örgütlerinin genel başkanları gibi değişik kesimlerden katılımcılar iştirak etmektedir.
  • Türkiye’nin geleceğinin genç neslin başarısına bağlı olduğu bilinciyle genç neslin eğitimine katkıda bulunmak… Bu vesile ile TESİAD bünyesinde oluşturulan burs fonu sayesinde TÜRKİYE’nin en seçkin üniversitelerinde okuyan öğrencilere eğitim yardımında bulunulmaktadır.
  • Üyelere yönelik yaz programları, tatil kampları, turnuvalar vb. sosyal faaliyetler düzenlemek…
  • Üye memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak… Bu doğrultuda yeni hizmetler geliştirmek için ar-ge ve bilgi bankası komisyonu devamlı olarak çalışmak…