2003 yılında ilk olarak TEGİAD (Tüm Etkin Girişimci İşadamları Derneği)’ın kurulmasıyla TESİAD (TÜM ETKİN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE İŞ KADINLARI DERNEKLERİ FEDARASYONU) için altyapı çalışmaları başlatılmıştır.

TEGİAD’dan sonra sırasıyla 2008 yılında TESDER (Tüm Esnaf ve Tüccarlar Derneği), 2009 yılında SULTAN (Etkin Kadınlar Derneği), 2010 yılında GENÇTESİAD (Genç Tüm Etkin Sanayici İşadamları Derneği) ve KARİYER (İş Kadınları Derneği)’nin resmi kuruluşları gerçekleştirilmiştir.

kurulustarihcemiz

Genel Başkanımız Sayın İlyas BOZKURT Bey’in fikri öncülüğünde TESİAD’ın tüzük çalışmaları ve kuruluş için gerekli resmi çalışmalar kurucu 5 derneğin yöneticileri tarafından başlatılıştır.Bu kapsamda TEGİAD, TESDER, GENÇTESİAD, KARİYER ve SULTAN genel kurullarını yaparak TESİAD’ın kurucu dernekleri olmuşlardır.

Tüm bu çalışmalardan sonra 13 Temmuz 2010 tarihinde TESİAD’ın resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Şu anda kurucu derneklerin üye sayılarının toplamı 1200’dür.

TEGİAD (Tüm Etkin Girişimci İşadamları Derneği)

GENÇTESİAD (Genç Tüm Etkin Sanayici ve İşadamları Derneği)

TESDER (Tüm Esnaf ve Tüccarlar Derneği)

KARİYER (İş Kadınları Derneği)

SULTAN (Etkin Kadınlar Derneği)